Täby på bronsåldern

1800 f.kr

På bronsåldern var det skärgård här

De första människorna kom till Täby på bronsåldern. Dagens arkeologer har hittat stenyxor, vilket betyder att människorna var jägare och fiskare. Då var Täby en del av skärgården, med mycket vatten och flera mindre öar. Därför tog man sig lättast fram med båt. Boplatserna låg inte i byar, utan var utspridda och tillfälliga.

Runsten Täby

1035

Ägd av Jarlabanke

Med landhöjningen förvandlades Täby från skärgård till bördigt jord­bruks­­­landskap. På vikingatiden påstod stor­mannen Jarla­banke Ingefastsson att han ägde hela Täby. Det var åtminstone vad han lät rista in på flera runst­enar som han reste över sig själv i trakten. Jarla­banke bodde i Hagby, en bra bit från Täby Park, och man vet inte om om det fanns någon gård just här då. Men arkeo­logerna vet säkert att det fanns lantbr­ukare här från 1300-talet. Dessutom hade flera av de stora gårdarna runtomkring odlingar på området, som Tibble, Ensta, Åkerby och Wigg­byholm.

Täby Park tågstation

1913

Från nedläggningshot till framtidshopp.

De första delarna av Roslagsbanan byggdes redan på 1870-talet. I början gick det ett tåg om dagen och farten var 20 kilometer i timmen. 1913 öppnades Åkerby station, som senare döptes om till Galoppfältet. Då var det fortfar­ande ånglok som gällde. Först 1939 kunde passagerarna vid Åkerby kliva på elektriskt drivna tåg.

Roslagsbanan byggdes som ”smalspårig järn­väg” och bredden mellan spåren är fortfarande bara 891 milli­meter, vilket är unikt. Alla andra reguljära tåg i Sverige går numera på bredare spår.

Ända in på 1990-talet var vagnarna klädda i teakpanel och hade öppna plattformar. Idag är de gamla teakvag­narna ersatta av nya, blå tåg och hela banan är modern­iserad. I rusnings­trafik stannar tolv tåg i timmen och det tar tjugo minuter att åka till Östra station, vid Valhalla­vägen inne i Stockholm.

Genom hela Roslagsbanans historia har det funnits planer på förändring. Under 70- och 80-talen ville många lägga ner trafiken. Nu är det tvärtom! Man pratar bland annat om utbyggnad till både Arlanda och T-Centralen, och komple­ttering med såväl tunnelbana som ny järnväg.

Om vi får gissa kommer också stationen att byta namn – från Galopp­fältet till Täby Park.

Täby Galopp

1960

Historisk plats för hästsporten.

Den 28 augusti 1960 öppnade Täby Galopp. 10000 åskådare kom för att se kung Gustaf VI Adolf inviga banan. Tidigare hade kapplöp­ningarna ordnats i Ulriksdal.

En av de mest framgångs­rika tränarna på Ulriksdal hette Britta Strokirk, även kallad Britta-Kola, eftersom hon också kokade kola på Över­järva gård. Den sista tävlingen på Ulriksdal vanns av hästen Tredje Mannen, tränad av Brita-Kola. Första loppet på Täby Galopp vanns av Forward. Också den hästen var tränad av Strokirk.

2009 säljs Täby Galopp till Svensk Galopp AB, som snart bestämmer att verksamheten ska flytta till Upplands Bro. De säljer banan igen, mot löfte om att få stanna kvar medan den nya banan byggs. Under tiden börjar en ny stadsdel planeras – Täby Park!

Sedan mitten på 2000-talet ordnas också baklucke­loppis på galoppbanans stora parkering hela sommar­halvåret. Upp till 10000 besökare kan komma på en helg. Loppisen stannar kvar, även när hästarna flyttat ut.

Täbypark i vinterskrud

2016

Första steget från dröm till verklighet!

Den nya, fina galoppbanan i Upplands Bro blev färdig. Hästarna och tävlingarna flyttade, efter att först ha firat med en stor flyttgala. Därmed kunde Täby Park börja bli verklighet inte bara på papperet.

Den gamla läktarbyggnaden behålls ännu flera år och blir en fantastisk plats för alla möjliga verksamheter som är sugna på en plats mitt i Täby. Lokalerna byggs om och kan skräddarsys för nya hyresgäster. Först att flytta in blev vi själva, med ett stort showroom som alla är välkomna till för att möta oss och få känsla av hur Täby Park kommer att bli när det är klart. Flera andra hyresgäster har också bestämt sig och flyttar hit inom kort.

Samtidigt fortsätter planeringen och det är inte långt kvar till de första nya husen kan börja byggas.

2017

Snart klart för byggstart!

I början av 2017 lämnades detaljplanen för Täby Park in för granskning hos Täby kommun. Det är den plan som visar hur marken ska användas. Vi räknar med att den är godkänd i slutet av året. Då börjar vi också bygga de första torgen, gatorna, ledningarna och annan så kallad platsmark. Som allt annat i Täby Park är det här omsorgsfullt genomtänkt. Tur det, eftersom det nya området är stort som två Gamla stan. Täby Park får en helt egen karaktär, med både parker och storstads­kvarter. Tanken är att det ska kunna bo många människor här men att hela stadsdelen planeras och byggas på ett naturligt vis, som gör det personligt och trivsamt att leva här. Storstad på kartan – småstad i själen, brukar vi säga.

Inflyttad i Täbypark

2019

Vem blir först att flytta in?

Nu är det dags – den nya stads­delens första invånare kan flytta in! Runt om finns fortfarande mycket av den gamla grönskan kvar, och galopp­banan också. Men det är ingen tom byggarbetsplats. Eftersom det tar tid att skapa en helt ny stadsdel är det viktigt att hålla snyggt och trivsamt under tiden. Enligt planerna blir det trädgårdscafé och en hel del evenemang. Vi vill exempelvis gärna att bakluckeloppisen fortsätter och att läktarbyggnaden kan förvandlas till ett litet företags­centrum under några år. Samtidigt växer Täby Park bit för bit fram. Stadsparken tar form. Cykelvä­garna dras fram. Det öppnas vägar till och från de omkring­liggande stadsdel­arna. Allt fler kan flytta in och börja trivas.

Enligt planen är sista huset klart, det sista äppel­trädet planterat och den sista lekparken invigd ungefär år 2035. Tänk – det är ganska exakt tusen år efter Jarla­bankes födelse!