Div byggarbeten v 33-43

 

 • Den norra änden av Martingalgatan är tillfälligt avstängd pga plattläggningsarbeten. Genomfart sker vis Boulvarden.
  Arbetet beräknas vara klart under v 33.
 • Finplanering på Boulevarden i höjd med kvarteret Stratos fortsätter under v 33. Detta medför ökad byggtrafik och en del bullrande arbeten.
  Beräknas vara klart v 38.
 • Arbetet med att flytta gångvägen över fältet bort mot Täby Centrum fortsätter under v 33. Detta medför viss omledning för fotgängare för att säkra framkomligheten.
  Arbetet beräknas vara klart i slutet på v 33.
 • Finplanering på Martingalgatan i höjd med kvarteret Stratos startar v.34. Detta medför ökad byggtrafik och en del bullrande arbeten. Körbanan stängs av mellan garageinfarter och Boulevarden.
  Beräknas klart v 43.