Arbete i området v 25-26

Under v. 25-26 kommer det att ske en del arbeten med dagvattenhantering och schakt för el vid parkeringsområdet. Detta kan påverka framkomligheten.
Samtidigt pågår arbetet med att göra en gång- och cykelbanan invid äldreboendet, vilket kan begränsa framkomligheten där.
Arbetsmaskiner kommer under denna period att befinna sig i området både vid parkeringen och äldreboendet.