Arbeten i stadsdelen v 28-31

Nedan hittar ni samlad information om vilka arbeten som kommer att ske i stadsdelen under perioden v 28-v 31.

kv. Scilla
Färdigställande av gång- och cykelbana på södra sidan av kvarteret Scilla sker under v 28 (må-fr 9-17). 

kv. Ryttarstugan
Färdigställande av gång- och cykelbana på Boulevarden i höjd med kvarteret Ryttarstugan sker under v 28-31 (må-fr 9-17).

sk. "skoltomten"
Schaktarbeten kommer att ske till och från på "skoltomten" under v 28-31 (må-fr 9-17).

kv. Bunkhagen
Återfyllningsarbeten kommer att pågå till och från i kvarteret Bunkhagen under v 28-31 (må-fr 9-17).