Arbeten på Boulevarden

From månd 24/1 sker div byggarbeten och tillfälliga förändringar på Boulevarden.

  • Ökad byggtrafik på Boulevarden och Tränsgatan i ca 2 v pga finplaneringsarbeten utanför Villa Täby Park (nya äldreboendet).
  • Kvarteret Bunkhagen flyttar ut sitt sk skalskydd (avspärrning) på Boulevarden.
  • Belysningsarbeten kommer att pågå utanför kvarteret Nor under vecka 4. Tillfälligt begränsad framkomlighet kan därför förekomma.
  • From 24/1 endast tillåtet med 15 min parkering utmed Boulevarden.