Arbeten v. 38

Under vecka 38 kommer följande arbeten att ske:

  • Finplaneringen på Boulevarden utanför Ryttarstugan och Scilla fortsätter. Detta medför ökad byggtrafik och en del bullrande arbeten.
  • En byggkran kommer placeras vid Ryttarstugan under måndag-tisdag, detta medför att Parkallén utanför Cafe Startboxen kommer att smalnas av tillfälligt.
  • Plattläggning kommer att ske klockan 7-16 vid Ryttarstugan under lördagen. (Kapning av plattor sker fr o m klockan 9).
  • Gjutning av delar av Martingalgatan under måndagen. Trafiken hänvisas då till infart från norra änden.
  • Finplanering på Boulevarden strax norr om kvarteret Turf.