Arbeten v 42 + 43

Arbeten v 42

Arbetet vid kvarteret Bunkhagen påbörjas genom att man bygger ett plank mot Tränsgatan. Detta gör att körbanan på Tränsgatan blir lite smalare och vändplatsen försvinner. Utfart sker via Vintergaloppsgatan som tidigare.

Mindre asfaltsarbeten på gång- och cykelbanan utanför Turf. Gång- och cykelbanan är fortsatt öppen som vanligt.
Arbetsfordon kommer att finnas på platsen när arbetet utförs så extra uppmärksamhet krävs under dessa dagar.

Arbete v 43

Omflyttning av trädlådor och belysning på stationstorget startar. Stationstorget kommer delvis att stängas för allmänheten under den period arbetet fortlöper.
Foodtrucksen på stationstorget håller dock öppet som vanligt.