Asfaltering och Farthinder

På onsdag 10 maj kommer asfalteringsarbeten att ske på Boulevarden i höjd med kvarteret Scilla samt på Tränsgatan i höjd med kvarteret Stratos.

Den 15-17 maj kommer farthinder upp i korsningen Boulevarden-Vintergaloppsgatan.

Finplaneringen vid kvarteret Scilla fortgår. (Vilket medför viss byggtrafik och bullrande arbeten). Beräknas vara klart v 22.