Begränsad framkomlighet för bilar 31/8

Under helgen den 29-30 augusti kommer förberedande arbete utföras i korsningen Boulevarden och Parkallén. Det görs för att kunna slutföra arbetet med att asfaltera och lägga stenplattor i korsningen. Arbetet påbörjas kl. 06.00 på måndagsmorgonen den 31 augusti och kommer att påverka framkomligheten för bilar hela dagen.