Belysningsmontering på Boulevarden

Arbetet med s.k. linspänd belysning monteras och justeras just nu på Boulevarden.
En vajer spänns upp mellan belysningsstolparna på vardera sida av gatan och belysningsarmaturer hängs upp över körbanan. En vakt kommer i samband med detta att behöva stoppa trafiken under kortare perioder under dagen. Arbetet pågår under v 47-48. Specificerat arbetsområde, se rödmarkerat område på kartan nedan.