Byggarbeten v 16

  • Vissa fyllningsarbeten kommer att ske på Turfgatan mot kvarteret Topasen under v. 16. Detta kommer att medföra etappvis avstängda p-fickor på Turfgatans västra sida.
  • Finplanering sker på Boulevarden i höjd med kvarteret Ryttarstugan (nära Vintergaloppsgatan) vilket medför ökad byggtrafik och bullrande arbeten under veckan.
  • Fortsatt finplanering på Boulevarden i höjd med kvarteret Scilla vilket medför ökad byggtrafik och bullrande arbeten. (Beräknas klart v 22)