Byggarbeten v 34

Pålningsarbeten och ev. även sprängning kommer att ske vid kvarteret Bersån (Riksbyggen), på tisdag-torsdag under v.34.

Sprängning kommer att ske i kvarteret Topasen under v. 34.

Div. fjärrvärmearbeten påbörjas vid kvarteret Bunkhagen under v. 34. Det innebär att en kranbil kommer vara placerad på Tränsgatan under kortare perioder vilket kommer att hindra ev genomfart. Trafik till t.ex. Villa Täby/Vardaga kommer då att ledas om.