Byggarbeten v 39

Följande allmänområden påverkas av byggarbeten under veckan:

  • Finplanering fortgår på Boulevarden i höjd med Scilla och Ryttarstugan, vilket medför ökad byggtrafik och bullrande arbeten.
  • Finplanering på Boulevarden vid kvarteret Turf. Detta kommer att pågå fram till december.
  • Finplanering på Parkallén utmed Ryttarstugan, mitt emot café Startboxen, under veckan.
  • Viss trafikomläggningar sker på Sadelgatan, mellan kvarteret Cykelverkstaden och kvarteret Parkliv.