Byggstart kv. Ryttarstugan

Byggandet av kv. Ryttarstugan vid Boulevarden/Parkallén mitt emot kvarteret Klövern har påbörjats. JM Entreprenad genomför därför spontning och pålning för att förbereda marken för grundläggning. Arbetet som sker måndag till fredag kl. 07.00 till 18.00 innebär  att buller kommer att höras i området. Markarbetet beräknas vara klart v. 22 i slutet av maj.