Div arbeten under v 47

-Finplanering på Martingalgatan i höjd med kvarteret Stratos fortgår, vilket medför ökad byggtrafik och buller.
-Körbanan avstängd på Martingalgatan mellan garageinfarterna och Boulevarden. Arbetet beräknas vara klart v 47.
-Finplanering av Enhörningsparken (mellan Scilla/Manegen/Eldonet) vilket medför ökad byggtrafik och bullrande arbeten. Parken färdigställs under våren 2024.
-Montage av linspänd belysning på Boulevarden i höjd med kvarteret Stratos och kvarteret Opalen kommer att ske under torsdag och fredag, v 47. Detta medför viss begränsning av framkomligheten.
Vakt dirigerar trafiken och bilister och gående ombeds följa hänvisningarna på plats.