Div byggarbeten v 20-21

  • Utförande av farthinder i korsningen Boulevarden/Vintergaloppsgatan mån-ons v.20, kan störa framkomligheten.
  • Viktor Hanson tar in köksleveranser via Martingalgatan till kvarteret Stratos under förmiddagen på onsdag v. 20 och torsdag v.21. Detta kan delvis störa framkomligheten.
  • Finplanering på Boulevarden i höjd med Scilla fortgår, detta medför ökad byggtrafik och bullrande arbeten.