Div byggarbeten v 20-22

  • Kvarteret Elddonet kommer att lyfta en del material över Parkallén nere vid vändplatsen. Flaggvakter finns på plats och reglerar och ev stoppar trafik vid behov under själva lyften.
  • Kvarteret Ryttarstugan (JM) tar ner sin tornkran och kringliggande bilvägar kan behöva stängas under kortare perioder i samband med detta.
  • JM monterar markiser utanför Nor under v 20-22. Delar av trottoaren kommer vara avstängd i samband med detta.