Div information för v 44

1) Vissa delar av utebelysningen i stadsdelen fungerar inte. Felsökning pågår under veckan.
Detta kan medföra att arbetsfordon kan komma att stå parkerade på gång- och cykelbanor samt trottoarer.

2) Smidesarbeten kommer att utföras på Boulevarden utanför Nor. Under denna tid är sittbänkarna där tillfälligt avstängda.

3) Inflyttning kommer att ske i kvarteret Turf (trapphus 4) på Boulevarden den 8 November. Detta kan naturligtvis medföra extra privattransporter i detta område.