Finplanering, dec 2022

Runt om i stadsdelen pågår under höst/vinter en del finplanering utanför de senast inflyttade kvarteren.

  • Finplanering på Boulevarden vid kvarteret Turf fortgår, beräknas klart under december.
  • Finplanering mot Ryttarstugan vid gata 102, 103, 104, beräknas klart vecka 49.
  • Finplanering på Boulevarden i höjd med Scilla fortgår, beräknas klart våren 2023.

Under dessa perioder sker en viss ökning av byggtrafiken och en del bullrande arbeten i kvarteren.