Finplaneringsarbeten, planerade slutdatum

Finplaneringen av stadsdelen fortsätter naturligtvis löpande vartefter nya kvarter blir inflyttningsklara.
Detta arbete medför tyvärr en del buller och stök men slutresultatet brukar bli väldigt bra.
Nedan kommer en uppdatering av slutdatum för de delar som är igång just nu.
- Återfyllningen vid Boulevarden intill Riksbyggens kvarter Bersån färdigställs under v. 11.
- Finplanering i hörnet Parkallén/Grästuvegatan beräknas klar v. 12.
- Finplanering mot Scilla vid Vintergaloppsgatan beräknas vara klar v 13.
- Finplanering på Boulevarden utanför Scilla beräknas vara klar v 22.