Arbeten på Galoppvägen och infartsparkeringen

Den 30 september kl 8.00 drar kommunen igång ett renoveringsarbete på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby Park.
Arbetet planeras pågå i ca 5 veckor.

Galoppvägen:
Fräsning och asfaltering kommer att ske. Det leder till viss begränsad framkomlighet och tillfälligt signalljus då ett körfält tillfälligt stängs av.

Infartsparkeringen:
Viss begränsning av parkeringsytor på grund av avstängning för att renovera och ta hand om stående vatten.