Nu stängs Galoppsvängen permanent

Inom kort är arbetet med en ny högspänningskabel, som har pågått längs Bergtorpsvägen sedan hösten 2023, klart. Då påbörjar Täby kommun genomförandet av den nya detaljplanen Hästen 5, som möjliggör för cirka 600 bostäder i form av flerbostadshus, affärslokaler och kontor i bottenvåningarna samt en förskola. Även nya gator, gång- och cykelvägar samt vatten- och avloppsledningar ska byggas. I samband med utbyggnaden tas den befintliga Galoppsvängen bort permanent och är endast öppen för byggtrafik. Entreprenadarbetet planeras att starta under hösten 2024, men förberedande arbeten sker redan under sommaren. Hela utbyggnaden beräknas vara klar hösten 2026.