Omläggning av trafiken på Parkalle'n v.44-46

Infart/utfart Parkallén görs om (arbetet beräknas på i ca 3 veckor)

  • Infarten/utfarten parkallén stängs för in/utfart (endast boende får köra in på gatan)
  • Biltrafiken leds in förbi JMs etablering (gamla in/utfarten) v 44-46
  • Vägen till Nors garage hålls öppen (kan tillfälligt ledas om)
  • V44 leds gång- och cykelvägen in på gång- och cykelvägen mellan Nor och JMs etablering. Tydlig skyltning kommer att finnas.