Byggarbeten under sommaren

Huvuddelen av byggarbetsplatserna i stadsdelen kommer att vara pausade för semesteruppehåll under v 29-31.
Undantaget är de löpande byggarbetet i kvarteret Täby Boulevard (Titania), som fortgår löpande under hela sommaren.
Utöver det sker byggarbete, främst inomhus, i kvarteret Stratos under v. 29. (Pausat byggarbete v. 30-31).