Sopsugsarbete Grästuvegatan/Parkallén

Under v 38 kommer kvarteret Elddonet att genomföra sopsugsarbeten i korsningen Grästuvegatan/Parkallén.
Byggtrafik och grävningsarbeten kommer att genomföras på Grästuvegatan men detta ska inte störa framkomligheten.
Sk. körplåtar kommer att placeras ut över schakt och ev kan då mindre stopp i trafiken förekomma.