Sprängning och fortsatt finplanering

  • Sprängningsarbeten har påbörjats vid kvarteret Topasen fortsätter fram till v 43. Under kortare perioder denna period kan biltrafiken därför stoppas på Boulevarden och Turfgatan utanför detta kvarter.
  • Finplaneringen fortsätter på följande platser under höst/vinter:
    -Boulevarden, längst med kvarteret Scilla och kvarteret Ryttarstugan.
    -Boulevarden, längst med kvarteret Turf, fram till julen 2022.
    -Parkallén, längst med kvarteret Ryttarstugan (mitt över café Startboxen), tom sista nov.
    Detta medför viss ökning av byggtrafiken och bullrande arbeten.