Störande arbeten v 37

Under v.37 fortsätter finplaneringen längst Boulevarden utanför kvarteret Ryttarstugan.
Detta medför tyvärr ökad byggtrafik och en del buller samt vissa problem med framkomligheten under arbetets gång.

På måndagen den 12/9 fortsätter Riksbyggen med en del sprängningsarbeten i de nya kvarteret Bersån i utkanten av stadsdelen.