Störningar i området

Nya kvarter växer fram i Täby Park vilket leder till att det kommer att ske en hel del borrning, pålning/spontning och sprängning i området framöver. Arbetet beräknas pågå dagtid (vardagar) under v 6-19, på följande platser, (se bild nedan):
1) Elddonet, Einar Mattson
2) Stratos, Viktor Hanson
3) Scilla, Skanska
4) Parkliv, Riksbyggen
5) Bullerskärmen, (mot E18)

Läs gärna mer i vår broschyr som skildrar hur det är att bo i ett område där det byggs:
En ny stadsdel växer fram