Tillfällig avstängning av gång- och cykelväg mot Täby Centrum

Gång och cykelvägen över Torrbacken mot Täby Centrum kommer att dras om och man ska samtidigt skapa fler sittplatser och bättre belysning på platsen.
Kommunen stänger därför av av gång- och cykelvägen från fältet fram till Täby Centrum under v 10-16. Detta för att arbetet ska kunna ske på ett säkert sätt.
Vi hänvisar gående och cyklister från Täby Park att istället ta vägen via Marknadsvägen och Galoppfältets station för att komma till Täby Centrum under denna period.