Tillfällig flytt av gång-och cykelbana

From måndag v 36 tom v 37 kommer vi tillfälligt att flytta gång- och cykelbanan på Boulevarden utanför Viktor Hanssons arbetsplats. Skyltning kommer att sättas upp. Samtidigt kommer vi att smalna ner bilvägen på samma sträcka. Anledningen är att man ska gjuta betongplattor till de kommande bostäderna.

Flaggvakter kommer att finnas på plats under de dagar då betonglastbilar trafikerar platsen. Detta för att säkerställa säkerheten för de boende i området. Inga betongbilar kommer dock att trafikera inne i bostadsområdet utan kör in och ut genom byggets grindar.