Tillfällig omledning av gång- och cykelväg

Senare i år kommer den återstående delen av gång- och cykelvägen över Torrbacken vid Täby centrum att färdigställas. Området är ett fornminnesområde och man kommer därför att genomföra en arkeologisk förundersökning här för att undvika åverkan och inte skada viktiga naturvärden.
Under v 21 kommer kommunen därför att tillfälligt leda om den befintliga gång- och cykelvägen från Täby Park mot Grindtorpsvägen och vidare mot Täby Centrum.