Tillfälliga helg- och kvällsarbeten

Tills vidare sker det kvälls- och helgarbeten i följande kvarter:

Kvarteret Topasen
Kvällsarbete till kl 19 på måndagar samt till kl 22 tisdag-torsdag.
Helgarbete lördag och söndag kl 7-16.

Kvarteret Bunkhagen
Helgarbete lördag och söndag kl 7-18.30.