Trädplantering mm v 17

Utöver pågående finplanering av vissa gator kommer följande arbeten ske under vecka 17:
-Plantering av träd i Läktarparken (gångstråket mellan Scilla och Läktarbyggnaden).
-Förflyttning av träd och bänkar på Stationstorget inför Mini-marknad där den 27 april.
Detta kommer att medföra viss trafik med grävmaskin och lastare i dessa områden.