Mer gräs och grönska

Det är ingen tillfällighet att man i stadsdelen Täby Park blandar nya kvarter med stora gröna ytor. Redan från start fanns en grön strategi på plats med syfte att skapa kvarter där det är lockande att komma ut, för att träna, ta en promenad, eller bara umgås.

Monica Rehn, landskapsarkitekt, Täby kommun, har arbetat med allmän plats för stadsdelen Täby Park sedan 2016, och var med när planerna började konkretiseras.

”Det finns en bra strukturplan för området som främjar rörligheten, att man känner att naturen finns i närheten. Mycket grönska i och omkring kvarteren, alldeles utanför porten gör det lättare att ta sig ut”, säger Monica Rehn.

I framtidsplanerna för Täby Park finns det än fler ”gröna” utvecklingsmöjligheter. En central plats i Täby Park är stadsparken, Täbys eget Central Park, som kommer att börja byggas om några år. Parken blir 10 hektar stor och sträcker sig genom hela området från Roslagsbanan till E18. Parken blir en grön lunga och områdets gröna slinga medger dessutom en säker och bilfri transport för barn och unga som ska ta sig till skolor, förskolor och aktiviteter.

Under 2022 frågade kommunen Täbyborna vad de ville se i den kommande stadsparken. 600 personer svarade på enkäten.
”De allra flesta vill se promenadvägar. Man efterlyste även rofyllda platser. Även lekplatser och möjligheter till spontanidrott stod högt upp på listan. Det är önskemål som vi tagit med oss i planeringen för den kommande stadsparken”, säger Monica Rehn.
Det är, som sagt, inte bara de aktivitetskrävande Täby Park-borna som kommer att få sitt lystmäte. I anslutning till aktivitetsytor kommer det finnas sköna sittplatser för dem som tycker det är alldeles lagom att bara titta på. 

För Täby Park AB var det viktigt att det redan i ett tidigt skede fanns en grön och levande omgivning för rörelse och rekreation då byggandet ska fortgå under många år. Grönytor togs till vara och utvecklades, aktiviteter utökades i, och i anslutning till, kvarteren.
På några få år har ett nytt landskap vuxit upp på vad som tidigare var en galoppbana. Idag är Täby Park på väg att bli en av Storstockholms grönaste och rörligaste stadskvarter. På det gamla galoppfältet samsas beachvolley, cykelcross och padel. På andra sidan läktarbyggnaden finns det ett fint utegym. Här finns även boulebanan för den som vill pröva en lite lugnare sport. Vid läktartorget och på fältet finns rosafärgade Piffl-boxar som innehåller massor av spännande utrustning för lek och spel på de stora grönytorna. Den som vill springa en runda har joggingspår nere på fältet.

På fältet finns även plats för större aktiviteter och först ut var Cyklocrossen, en mer terränggående cykeltävling, och sedan ett år tillbaka är kommunens nya simhall närmaste granne.

Cyklocrossens initiativtagare var Ola Warren med stöd av bl a MTB Täby, som är en av Sveriges största Mountainbikeklubbar. Tävlingarna har från och med i år fått Europacupstatus och tävlingshelgen i oktober är numera ett välbesökt evenemang.

”Första året cyklade vi omkring bland baracker och byggen. Det är stor skillnad jämfört med hur det är idag, gräs i stället för lera, det stora utbudet av aktiviteter och restauranger. Vårt mål är att fortsätta växa tävlingen tillsammans med Täby Park, så att det blir en årlig folkfest för både boende och företag att samlas kring även när kvarteren är uppbyggda.”