Därför vill vi bo i Täby Park

På kort tid har Täby Park etablerat sig som en av de mer attraktiva blivande stadsdelarna i Storstockholm. Det visar en undersökning Täby Park gjort kring stockholmarnas värderingar och drivkrafter i samband med boendet.

 

I arbetet med att bygga upp en ny stadsdel är det viktigt att planeringen samspelar med de förväntningar och mål som finns hos de blivande invånarna. Som ett led i det arbetet gjorde Täby Park AB hösten 2016 en analys av vad en blivande Täby Park-bo värderar i sitt boende.

 

”Den här undersökningen är ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet. De blivande Täby Park-bornas värderingar och drivkrafter är det som skapar kulturen i den nya stadsdelen. Undersökningen ger oss stöd för det vi vill bygga samt många nya intressanta insikter”, säger Maria Campos Björkquist, Marknadschef Täby Park AB

 

Undersökningen som genomfördes av analysföretaget Evidence visar att Täby Park på kort tid fått ett stort genomslag i Täby och även synliggjorts i övriga Stockholm. I Täby känner 97 procent till Täby Park. Även i övriga Stockholm har Täby Park blivit ett begrepp för majoriteten, 66 procent känner till Täbys nya stadsdel.

 

I en jämförelse mellan Stockholms nya heta bostadsprojekt som gjorts visar att när det handlar om viljan att flytta till en ny etablerad stadsdel, är Täby Park det område vid sidan av de citynära stadsdelarna, Hammarby, Sjöstad, Norra Djurgårdsstad en och Hagastaden, som flest stockholmare föredrog.

 

Stockholmare som skulle kunna tänka sig flytta till Täby Park förknippar följande begrepp med Täby Park: småstadslivnära shoppinggrönt/ lummigtbra skolor och frisk/ren luft. På frågan om vad som är attraktivt med Täby Park jämfört med andra nya stadsdelar i storstadsregionen, kommer följande värden högt upp på listan: passar migroligare vardag, livskvalitéframgångsriktrestaurangerbra lägeavkopplingnära nöjeslivmänskligt/personligt.

 

När Täbyborna, som är mer bekanta med Täby Park än övriga stockholmare, tillfrågas om fördelarna, dyker följande positiva associationer upp: passar migsnyggtlivskvalitéavkopplingtryggt/säkertlugnt/fridfulltframgångsriktkommunikationer.

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.