Delningsekonomin – viktig kugge i Täby Parks hållbarhetplan

Hållbarhet är centralt i Täby Park och en av de viktigare delarna i hållbarhetsarbetet är delningsekonomin.

 

Bytesekonomi har funnits så länge det funnits människor i behov av tjänster och produkter, men den har fått rejäl fart de senaste åren. Anledningen är naturligtvis att det med appar och andra digitala hjälpmedel har blivit enklare att administrera byten och delningar.

 

Men framför allt är det förstås klimatet. Hållbar konsumtion är ett av de stora målen bland FN:s globala mål som drivit på förändringen då vi måste utnyttja de resurser som finns med större ansvar.

 

En central del av delningsekonomin är transporter. Att samåka eller att dela fordon med andra ökar nyttjandegraden och minskar miljöpåverkan. I Täby Park arbetar man för att få till stånd fungerande bilpooler och cykelpooler. En privatägd bil utnyttjas mindre än 10 procent under sin livstid. Med en bilpool ökas utnyttjandegraden markant och en bil kan kanske göra nytta för fem bilar under sin livstid.

 

Att dela cykel är mer eller mindre rutin i storstäderna, genom de annonsfinansierade hyrcyklarna. Nu kommer även elsparkcyklar på bred front. Men att knyta upp cyklar till en viss grupp, boende i ett område eller i en bostadsrätt är inte lika utvecklat. Här finns det också möjlighet att skapa variation, en motionscykel för långrundan, en terrängcykel för skogsrundan, en elcykel för den bekväme eller en lådcykel om man ska storhandla.

 

En av de stora utmaningarna i arbetet med delningslösningar är att lagstiftningen och regelverk inte alltid hänger med. Bygglov och annat måste ses över. Att få till fungerande lösningar med såväl bildelning som cykeldelning kräver en anpassning av regler och nya politiska beslut vilket kan dra ut på tiden.

 

Men förutsättningarna för att få till bra fungerade lösningar ökar när delningstankarna finns med redan initialt i planeringen, som i Täby Park. Hänsyn till delningsekonomi har tagits vid planering av parkeringsplatser och i ritningarna för husen som innehåller utrymmen för gemensamma verksamheter. Kvarteren kan ha gemensamma odlingsytor, cyklar och solcellsanläggningar. Skolans idrottshall ska kunna användas av andra på kvällar och helger. Utformning och samutnyttjande av grönytor ska passa mångas aktiviteter och behov.

 

Även om mycket kan finnas på plats i Täby Park är det mycket man gör själv. När delningsekonomi kommer på tal är det oftast Airbnb som nämns, världens största hotell utan rum….

 

Att hyra ut sitt boende eller delar av boendet ökar i popularitet. Under sommaren 2018 ökade Airbnb-boendet med 26 procent jämfört med förra året, vilket innebär 325 000 gästnätter i Sverige.

 

Men det är inte bara att hyra ut för den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. I takt med att tjänsten växt har fastighetsägare och bostadsrättsföreningar blivit mer restriktiva med att tillåta korttidsuthyrning.

 

När den som vill dela sitt eget boende, saker eller tjänster, är det förstås viktigt att kontrollera vad som gäller i relation till t ex en hyresvärd. Lika viktigt är det att kontrollera vilka försäkringar som gäller vid uthyrning, utlåning av bil m.m.

 

I en undersökning som Ipsos gjorde 2018 var verktyg och böcker det man helst delade med sig. Bokdelningen tar ju Sveriges bibliotek hand om, men för verktyg finns det en rad appar och tjänster.

 

Delningsekonomin går sakta men säkert in på nya områden, men många nya spännande tjänster har stött på problem och redan fått lägga ned. Ett flertal bildelningstjänster har fått stänga ned i Sverige. Airdine som kom hem och lagade middag, stängde förra året. Tipp Tapp som tar hand om återvinning vid dörren, finns visserligen kvar men förbjöds av Stockholms stad i oktober.

 

Sannolikt är delningsekonomin inne i en andra fas när kundefterfrågan och regelverk avgör vad som kan bli framgångsrikt vilket leder till att det kommer att dyka upp fler spännande delningstjänster som förenklar för oss och förbättrar för miljön.

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.