Framtidens företag finns i Täby Park

Om något decennium kommer Täby Park att vara fyllt ­– inte bara av boende. En stor del kommer att bestå av företag som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling på många sätt i den nya stadsdelen och som stärker Täbys näringsliv.

 

Främst tjänste- och kunskapsintensiva företag och entreprenörer, som driver utvecklingen i sin bransch och som kan sätta sin prägel på Täby, tror och hoppas Sofia Tingåker, näringslivsutvecklare på Täby kommun.

 

”Täby är en entreprenörskommun. Var sjunde Täbybo driver någon form av företag. Det är en fantastisk tillgång som är viktig för Täbys utveckling”, säger Sofia Tingåker.

 

Sofia Tingåkers uppdrag som näringslivsutvecklare innebär att hon är en länk mellan näringslivet och Täby kommun.

 

” Vi lyssnar på företagen för att veta vad de behöver för att växa och utvecklas. Vi försöker hjälpa till att tillgodose företagarnas behov. Det kan t.ex. handla om att tipsa om lokaler och koordinera kontakter till fastighetsägare och byggaktörer likväl som att stötta i rekryteringsfrågor.”

 

Täby kommun har startat en näringslivspodd under det senaste året. Tillsammans med kollegan Caroline Arenander som också arbetar som näringslivsutvecklare på kommunen driver Sofia podden ”Entreprenörsandan”, där entreprenörer och näringslivsprofiler i Täby intervjuas.

 

”Genom poddgästernas egna berättelser hoppas vi bidra till att inspirera och ge konkreta tips till entreprenörskap och företagande och inte minst väcka intresse och skapa nyfikenhet för Täbys näringsliv.

 

Täby växer, fram till 2050 ska antalet arbetstillfällen öka från dagens 25 000 till 45 0000.

 

Sett till dagens näringslivsklimat i Täby, vilken typ av företag och jobb kommer att finnas i framtiden, handlar det om tjänsteproducerande företag, handel?

 

” På önskelistan står tjänste- och kunskapsintensiva företag i framkant som kan erbjuda jobb till våra högutbildade invånare. Ja, Täby är faktiskt den femte mest högutbildade kommunen i Sverige. Istället för som idag, då många pendlar in till centrala Stockholm, vill kommunen skapa ett mer hållbart stadsliv där invånarna lättare får ihop livspusslet och lever, bor och verkar på samma plats. Hela livet ska helt enkelt rymmas i Täby.”

 

En viktig byggsten för det framtida Täby är Täby Park som ligger centralt i det som ska bli en regional stadskärna för Stockholm norrort. Inom Täby Park räknar man med att det kommer att finns 4-5 000 arbetsplatser.

 

”Det kommer sannolikt att bli en mix som liknar övriga Täby, tjänster och handel, men även en del kontor och offentlig service. Det planeras flera skolor och förskolor i området. En önskedröm hade kunnat vara ett närsjukhus”.

 

Entreprenörerna och småföretagarna som är en så stor del av Täby behöver även mer utrymme, rent fysiskt.

 

”Lokaler är det stor förfrågan på, när de stora byggprojekt som pågår nu börjar stå klara kommer det att underlätta etableringar. Det är också viktigt att bygga flexibla lösningar, lokaler som kan användas under fler timmar än ordinarie arbetstid. Skolan skulle till exempel kunna användas för andra ändamål efter skoldagen.” 

 

En annan viktig plattform för företagare är en mötesplats, en hub med närhet till kommunikationer och möjlighet att hyra in sig tillfälligt och ha tillgång till ett skrivbord och mötesrum, och dessutom ha ett socialt sammanhang.

 

”Jag tror att många av de företagare som sitter hemma idag, skulle värdesätta en plats där man kan hyra arbetsplats för möten, där det finns föreläsningssalar och andra faciliteter.”

 

Vad kommer då att locka nya företagare till Täby?

 

”Att få arbeta i en innovativ miljö med andra kunskapsintensiva företag, några kvarter från hemmet, med fungerande infrastruktur nära till city och till Arlanda!”

 

Här kan du lyssna på podden ”Entreprenörsandan”:

 

https://www.taby.se/entreprenorsandan

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.