Grönt, tryggt och goda grannar viktigt i boendet

Hur vi vill bo 2020, är en rykande aktuell fråga för dem som flyttar in i Täby Parks första kvarter som står färdiga nästa år. En som vet är Peter Majanen, vd för strategibyrån Quattroporte som är inriktad på trendforskning.

Boende och design är områden ligger Peter nära hjärtat, då han även har studerat design och arkitektur vid Domus Academy i Milano. Quattroporte har även gjort flera specialstudier inom bygg- och fastighetsbranschen.

Peter Majanen, Quattroporte

”Det tråkiga svaret är att det finns inga generella lösningar idag. Det som är kopplat till platsen får allt större betydelse”, säger Peter Majanen.

Det romerska begreppet ”Genius loci” som betyder platsens själ är en viktig faktor i stadsplanering, enligt Peter Majanen.

“Hur ser berättelsen om platsen ut, vilken identitet och vilka särskilda kvalitéer är det som får människor att trivas och vilja bo just här?”

Det är inget som kan planeras fram till 100 procent. Det som till sist formar boendemiljön är människorna i grannskapet.

”Vi ser tre viktiga delar, det gröna, hur får vi in växtlighet i stadsbilden och stora gröna ytor, det andra är trygghet, det ska kännas tryggt och säkert att bo och vistas i stadsdelen, det tredje är grannskapet, att känna människorna i stadsdelen är en viktig faktor.”

Hållbarhet är förstås en central fråga. Peter Majanen understryker att hållbarhet är så självklart att man förutsätter att en ny bostad och fastighet lever upp till de allt högre hållbarhetskrav som finns idag.

”Social hållbarhet är en större utmaning då många nya områden riskerar att bli gentrifierade och homogena”.

Även arkitekturen behöver utmanas. Peter Majanen menar att den idag i högre grad behöver kopplas tydligare till den unika platsen och  i stadsplaneringen är det framför allt viktigt att våga tillåta stora öppna ytor.

”Skapas det ytor där människor kan mötas ökar möjligheterna att skapa en stark Genius loci”

En väsentlig del är kulturen, ”finkultur” och ”fulkultur” är något som bygger identiteten i en stadsdel. Mixen med boende, arbete, affärer och service har stor betydelse. Även om butiksetableringar, vid sidan av traditionella livsmedels- och servicebutiker blir allt mer konkurrensutsatt bl a på grund av e-handel, är det av stor betydelse att lokalerna i gatuplanen fylls med innehåll.

“Att som i Täby Park lägga till exempel cykelverkstäder i gatuplan med insyn mot gatan är ett utmärkt exempel”, säger Peter Majanen.

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.