Hårdfakta om Täby Park

Areal 70 hektar
Invånare Ca. 20.000
Varav barn Ca. 5.000
Lägenheter Ca. 6.000
Storlek 1-5 rum
Vanligaste hushöjd 4-8 våningar
Företag Ca. 100
Arbetsplatser Ca. 4-5.000
Stadsparker 1
Liknande stadsdelar i Sverige 0