Hyresrätter och förskola

Den 3:e September togs det första spadtaget för SSMs hyresrättskvarter som kommer att förvaltas av bostadsbolaget Willhem.

Den första detaljplanen med sina hyresrättskvarter Manegen från JM och Opalen från Skanska har nu fått tillskott av Täby Turf från SSM. Kvarteret består av 178 lägenheter, ett till tre rum med kök varav 85 procent är ettor och tvåor om 35 – 48 kvadratmeter. I gatuplan planeras även för kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola. Inflyttning i Täby Turf beräknas till 2021.