I år passerar vi 2000 i Täby Park

2022 har Täby Park varit bebott i närmare två år och nu nästan dubbleras invånarantalet i stadsdelen. I år går vi från 1 500 till närmare 2 500 Täby Park-bor.

Intresset för Täbys nya stadsdel har varit stort från allra första början. I planeringsarbetet av stadsdelen som pågått i drygt ett decennium, har vi från start strävat mot att skapa en levande boendemiljö där hållbarhetsfokus är centralt. Från de första spadtagen till hur de boende i stadsdelen klarar vardagen med ett så litet klimatavtryck som möjligt.

I byggprocessen är en särskild kravlista med miljöfrågor övergripande för Täby Parks hållbarhetsarbete. Verksamma entreprenörer inom Täby Park ska kunna redovisa allt från vilket drivmedel som används till fordonen, vilka medel som används vid rengöring av maskiner och fordon, till avfalls-, material- och vattenhantering.  Ett av de mest omfattande arbetena har varit hanteringen av sten- och jordmassor. I stället för att transportera bort allt, sparas massorna för återanvändning.

Hållbart hela vägen

Hållbarhetsstrategin finns med hela vägen från grundarbete till ytskikt. Täby Park kommer att vara den största stadsdelen i Norden sett till miljöcertifierade bostäder. För att en bostad ska kunna bli Svanenmärkt måste den svara upp till de särskilda krav som Svanenmärkning ställer på byggprocess, material och energibehov. Av de totalt 6 000 bostäder som byggs blir samtliga av JM:s och Skanskas 4 000 planerade bostäder Svanencertifierade.

Bostadsrättskvarteret Scilla som står inflyttningsklart i augusti är ett netto-nollenergihus som producerar lika mycket förnybar energi som det faktiskt gör av med. Taken i Scilla täcks av solceller som producerar el som står för cirka 60 % av fastighetens elbehov per år och kvarteret har ett betydligt lägre energibehov än dagens krav på nyproduktion tack vare bra materialval och ett välisolerat och tätt klimatskal. De boende har tillgång till odlingslotter på den gemensamma gården. Här planteras också växter som ger den biologiska mångfald som fjärilar och insekter trivs med.

Många verksamheter

Därför är det ingen tillfällighet att många av de verksamheter som finns i stadsdelen, och som fanns här långt innan de första flyttade in för snart två år sedan, har en verksamhet inom återbruk, hälsa och hållbarhet.

I den gamla läktarbyggnaden, från epoken då det fanns en galoppbana, finns butiken Re:Unik som tar hand om och reparerar äldre möbler och prylar. Här finns också Crafoord auktioner. Strax utanför läktarbyggnaden finner du vårt fina bokotek där Täby Parkborna kan lämna sina böcker och hitta nya läsupplevelser.

På galoppbanans gröna fält har hästarnas kamp numera bytts ut mot cykelcross, padel, beachvolley/beachhandboll och mer är på gång redan nu i vår.

Närvaron av djur är samtidigt fortfarande påtaglig då en av Täbys mest populära hundlekparker finns mitt i området.

Attraktivt besöksmål

Alla de butiker, caféer, restauranger och frisörer mm som hunnit etableras i området har snabbt blivit populära. Täby med omnejd har fått ett nytt besöksmål för att ta del av alla aktiviteter som finns, eller för att ta en promenad, en fika eller en långlunch.

Under kommande året, med start redan i juni, fortsätter nu inflyttningen i stadsdelen i kvarteren Ryttarstugan (JM), Scilla (Skanska) och Elddonet (Einar Mattson).

Skylt
Några minuters avstånd till det mesta.

Det mesta de boende behöver finns inom några minuters gång- eller cykelväg, vilket underlättar vardagspusslet. Men för de tillfällen det är läge att lämna Täby finns lösningar som inte kräver egen bil. Bostadsrättsföreningarna har dels tillgång till en bilpool, dels till hyrbilsstallet med bilar som sedan ett år tillbaka finns vid Roslagsbanans hållplats. Även cykelpendlingen ökar och Täby kommun har sedan något år tillbaka en fastlagd cykelplan med målet att göra cykelpendling både enklare och säkrare.

Upprustad Roslagsbanan

Roslagsbanan, som ligger i direkt anslutning till Täby Park, håller på att byggas ut och man provar nu de nya dubbelspåren. När utbyggnaden är klar innebär det en modernare, snabbare och bekvämare pendling med 22 helt nya X15P-tåg. De första tas i trafik redan i år för att sedan succesivt ersätta de gamla under de närmaste åren.

Så för de tusen som flyttar in och de tusen Täby Parkbor som har flyttat in är mycket redan på plats!