Initiativtagare

I gott samarbete

Täby Park är ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. För att den nya stadsdelen ska bli riktigt bra, varierad och uppskattad är vi flera som skapar det i gott samarbete.

Helheten – det vill säga planläggningen av marken – sköts av Täby Park AB, Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Täby Park AB ägs av Skanska och JM tillsammans,.