Mobil återvinning 19 mars
klockan 11:00 - 14:00

Infartsparkeringen, Täby Park

Nu kommer den mobila återvinningscentralen till Täby Park igen. Den är till för att underlätta för dig och ditt hushåll att lämna avfall till återvinning och återanvändning och du hittar den på infartsparkeringen (längst upp mot kvarteret Nor).
Den mobila återvinningscentralen är bemannad med personal som hjälper dig med frågor om sortering av avfall. Så missa inte chansen att rensa ur sånt som du inte längre behöver i hemmet.
Är du osäker på vad du kan lämna in? Läs mer här.