Lediga lokaler från Skanska i kvarteret Scilla

Lokalförfrågan

Jag anmäler mitt intresse

Fyll i formuläret nedan med all information du kan delge oss om din verksamhet. Ju bättre och tydligare du beskriver din verksamhet desto tydligare blir det för oss vad du erbjuder. Den uthyrare som är kopplad till kvarteret tar kontakt med dig när de tagit del av din anmälan.

Täby Park dagen
23 oktober