Miljödag i Täby Park

Bästa energisparandet samlat i Täby Park

För andra året samlades miljö- och energiexperter för miljödagen i Täby Park. De senaste månadernas prishöjningar på fossila drivmedel och el har satt sina spår. Den centrala frågan denna augustisöndag var: Hur får jag ner mina energikostnader?

Det enkla svaret är: Flytta till Täby Park. När stadsdelen började planeras för drygt tio år sedan var hållbarhet och energibesparande åtgärder en ledstjärna för det framtida boendet.

Idag, 2022, när ett flertal av JM:s och Skanskas Svanenmärkta bostäderna, står färdiga är både elkostnader och miljöpåverkan lindrigare för de boende. En viktig del i Svanenmärkningen är energieffektiviteten, när det gäller uppvärmning, varmvatten och ventilation. Vitvaror och belysning ska klara de högsta nivåerna i energimärkningen. Det ställs även krav på den aktör som ska förvalta byggnaden, när det gäller drift- och skötselinstruktioner.

På plats på miljödagen, även i år, är Anders Fjellborg, som är kommunal energi- och klimatrådgivare och Emelie Emanuelsson, regional utvecklingsledare för Energi- och klimatrådgivningen i Storstockholm.

”Det är tydligt att det är ett helt annat fokus på elanvändningen i år”, säger Anders.

Rekommendationerna är desamma som tidigare:
- Sänk temperaturen inomhus. Energianvändningen ökar i runda tal med 5 procent när vi höjer inomhusvärmen med 1 grad.
-  Låt inte alla lampor lysa och försök ha närvarostyrd belysning
- Tvätta med fulla maskiner
- Ta det försiktigt med elvärme i golvet och ha den avstängd under de varma månaderna.

Emilie Emanuelsson rekommenderar att de som inte kunde komma till Täby Park och som vill fördjupa sig ytterligare går in på något av de kostnadsfria webinarier som finns på energiradgivningen.se/evenemang/ som ”Så minskar du dina elkostnader i vinter” och ”Hur kan din Bostadsrättsförening spara energi?”.

Täby Park är en grön stadsdel. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Då är det självklart att kommunens jägmästare respektive ekolog är på plats, Cecilia Lundin och Yolanda Karlsson.

Cecilias arbete som jägmästare är att sköta och utveckla kommunens skogar, ängar, fornminnen och naturreservat:
” Vi har 1700 hektar skog i Täby kommun. Cirka 90 procent av all skog i Täby ägs och förvaltas av kommunen”.

Yolanda Karlsson har som ekolog ett ansvar som sträcker sig från Täbys skogar in till de gröna kvarteren i Täby Park.
”Jag har varit med och arbetat med den biologiska mångfalden i stadsdelens grönområden, bland annat med ”gröna slingan”, ett grönt och trevligt gång- och cykelstråk som kommer att gå genom hela Täby Park”, säger hon.
Här ska du kunna gå och cykla till jobb och ärenden. Och barnen kan gå tryggt till skolan eftersom eventuella bilar här måste ge människor företräde. Gröna slingan kommer att koppla ihop stadsparken och kvartersparker och bidrar med så kallade ekosystemtjänster, som vistelseytor, fruktträd och biologiska värden.

På miljödagen fanns dessutom en rad utställare som presenterade solceller, laddstolpar, elbilar, bildelningsservice, det fanns även möjlighet att provcykla elcyklar och den som ville byta ut sin klädgarderob i ett så kallat klädbyte, kunde göra det.

På scenen talade kommunalrådet Annica Nordgren. Dessutom uppträdde elever från Musikstil-academy, musikskolan som etableras i Täby Parks läktarbyggnad under hösten.