Mindre krångel för företagen i Täby Park?

Företag som etablerar sig i Täby Park kommer inte bara att verka i en av Sveriges mest hållbara stadsdelar, det kommer även att vara mindre krångel och byråkrati.

Det är i alla falla ambitionen hos Täby kommun. Visionen gäller inte enbart Täby Park utan omfattar förstås hela Täbys näringsliv.

Bakgrunden är ett beslut om att ta fram en ny näringslivsstrategi som togs den 20 februari i den nämnd som ansvarar för näringslivsfrågor inom Täby kommun.

De närmaste 30 åren är målet att skapa 20 000 nya arbetsplatser i Täby med inriktning mot kunskapsintensiva och tjänsteproducerande företag. Under de här åren utvecklas samtidigt en stadskärna i Täby med Täby Park, Arninge och Tibble/Åva. Enbart i Täby Park planeras 4000–5000 arbetsplatser under denna period. Här kommer boende att varvas med kontor, butiker, restauranger, skolor och serviceinrättningar. Att bo och arbeta i samma område är en viktig punkt bland de hållbarhetsmål som satts.

Redan idag finns det faktiskt ett antal företag i Täby Park. Här finns Täby Park AB som är länken mellan de byggföretag som utvecklar stadsdelen, Love Kitchen, restaurang och cateringfirma som även är medarrangör till alla de marknader som arrangeras kring den gamla läktarbyggnaden samt Re:innovation som renoverar och säljer möbler och second hand-saker. Även Täby kommun finns på plats i läktarbyggnaden med den verksamhet som arbetar med utvecklingen av stadsdelen.

Kommunen har idag en näringslivsstrategi som togs 2017 med den uttalade ambitionen att prioritera service och bemötande samt förenkla för företag genom digitalisering.

Det näringslivsprogram som nu är beslutat ska vara framtaget sommaren 2019. Den viktigaste punkten är en särskild regelförenklingsfunktion för ”minskat krångel och kortare handläggningstider”.

Vad minskat krångel kan innebära är förstås företagen inbjudna att påverka, vilket man kan göra här:

https://www.taby.se/naringsliv–foretagande/naringslivet-i-taby/tabys-naringslivsstrategi/