Nu flyttar grönsakerna in i Täby Park

Under sensommaren sker en grönsaksrevolution i Täby Park. I praktiken betyder det att Täby Parkborna kan bli självförsörjande på en stor del av de grönsaker och örter som konsumeras.

Under juli månad startar Magnus Leydner och företaget Green & Growing sin magiska grönsakscontainer och första skörden beräknas redan i månadsskiftet augusti/september.

Den superfuturistiska containern är fulladdad med toppmodern teknik för att odla grönsaker, på plats och året om.

På de 30 kvadratmetrarna utvinner Magnus lika mycket som skulle växa på en åker på 6 000 kvadratmeter. Eller för att ta ett annat exempel, 60 000 basilikakrukor kan odlas årligen. De flesta salladssorterna och örterna kommer att kunna odlas i containern, även jordgubbar odlas fram genom den här tekniken.

Odlingstekniken kallas hydroponisk odling och intresset har växt lavinartat de senaste åren. Odlingen är vattenbaserad och kräver inte bara mindre plats, vattenåtgången begränsas kraftigt jämfört med traditionell odling.

Containern består av två delar, en mindre del där plantorna växer sig tillräckligt stora för att kunna placeras ut i det större rummet i containern där de odlas vertikalt. Ett hundratal växtpaneler får plats efter väggarna.

De första odlingscontainrarna började dyka upp i Sverige för fyra, fem år sedan. Det var lokala Icahandlare som såg en möjlighet, inte bara att erbjuda närodlat, genom hydroponisk odling kunde de erbjuda svenska grönsaker året om till sina kunder.

De två containrar som kommer att placeras i Täby Park kommer från USA. Vissa teknikjusteringar kommer dock att göras för att anpassa dem till det nordiska klimatet och regelverket.

Hos Magnus som är Täbybo väcktes intresset när han började med biodling på taket och skaffade två höns i trädgården.

”När vi kunde plocka färska ägg i trädgården och ha färsk honung så växte frågorna kring den enorma försörjningskedja som krävs kring livsmedel och vad vi kunde göra för att minska avtrycket.”

För Magnus har maten alltid varit en central del. Efter många år på McDonalds, både i Sverige och USA, har han arbetat som konsult och rådgivare inom livsmedelsindustrin.

”McDonalds är kanske inte det första man tänker på när det handlar om lokala matföretag, men faktum är att en viktig del i McDonalds framgångar är att restaurangerna drivs av lokala entreprenörer.”

Namnet på Magnus företag ”Green and Growing” har också en koppling till McDonalds. Affärsmannen Ray Kroc som utvecklade McDonalds från några hamburgerställen till en global koncern citeras ofta med orden ”When you´re green, you growing, when you’re ripe you start to rot” (När du är grön växer du, när du är mogen börjar du ruttna). Om målet att Green and Growing ska bli grönsakernas McDonalds ska låta vara osagt, men expansionsplaner finns.

Den container som placeras i Täby Park mellan parkeringen och Roslagsbanans hållplats kommer att leverera grönsaker till merparten av Icabutikerna i Täby. Samtidigt ska Täby Park-borna, och alla andra Täbybor, kunna hämta sin grönsakskasse direkt från containern.

”Det är ett gemensamt projekt som stöttas av Täby Park AB, de lokala handlarna och kommunen. Intresset har varit stort. Flera andra kommuner har redan hört av sig och visat intresse.”

Tider, utbud och annan information kommer att finnas på webbplatsen greenandgrowing.se (i skrivande stund under uppbyggnad).