Så bor du miljösmart i Täby Park

Miljölarmen kommer slag i slag, för varje ny översvämning och skogsbrand ställer sig allt fler frågan: Vad kan egentligen jag göra? 

En söndag i september när sensommaren övergick i höst, samlades miljöexpertisen för en miljödag i Täby Park för att svara på ovanstående fråga och många fler frågor som rör miljö och hållbarhet. Det var ett arrangemang av Täby kommun, där såväl intresseorganisationer som aktörer deltog.

Sänk temperaturen

Några som kunde svara på vad den enskilde kan bidra med är Anna Westerlund och Anders Fjellborg, som är energi- och klimatrådgivare i norrortskommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Anna och Anders, energi- och klimatrådgivare i Täby.
Anders Fjellborg och Anna Westerlund, energi- och klimatrådgivare på plats i Täby Park.

”Det enklaste är att sänka temperaturen inomhus vintertid. Energianvändningen ökar i runda tal med 5 procent när vi höjer inomhusvärmen med en grad. Låt inte alla lampor lysa, ha närvarostyrd belysning, ta det försiktigt med elvärme i golvet och ha den åtminstone avstängd under sommarhalvåret. Elvärme i golven kan kosta många tusenlappar i onödan”, säger Anders Fjellborg.

Återbruka och låt bilen vila

Andra enkla åtgärder som Anders och Anna pekar på är ökat återbruk av det man har, återvinning av det som ska slängas, samt att i ökad utsträckning ställa bilen och cykla, dela bil eller åka kollektivt.

”I Täby Park finns bra förutsättningar för ett mer hållbart liv, här är nära till kommunikationer. Det finns bilpool och mycket av viktig service finns i närheten”, säger Anna Westerlund.

Ulrika Isvén och Helena Wickholm från Täby kommuns samhällsutvecklingskontor är i Täby Park och svarar på frågor om hur miljö- och hållbarhetsarbetet utvecklas i kommunen.

Stor kompetens

”Att bygga energieffektiva hus och att miljöcertifiera byggnader är nästan en hygienfaktor idag. Inom andra delar av hållbarhetsarbetet har branschen inte kommit lika långt, men utvecklingen går snabbt framåt. Många av de stora byggbolagen har höga ambitioner, stor kompetens och driver ett aktivt arbete för att skapa hållbara boendemiljöer”, säger Ulrika Isvén.

På plats denna miljödag är även vd Jesper Åman, Täby Park AB, det bolag som ägs gemensamt av JM och Skanska och som samordnar uppbyggnaden av stadsdelen.

Vision att bli klimatneutral

”På Täby Park har vi haft ett hållbarhetsfokus sedan dag ett när vi började med projekteringsarbetet för tio år sedan. Min vision är att den som i framtiden bor i Täby Park är klimatneutral, även om det är en bit kvar för att leva upp till den nivån”, säger Jesper Åman.

Det hållbarhetsfokus som finns i stadsdelen har bland annat lett till att alla hus som byggs av JM och Skanska är Svanenmärkta, det finns delningstjänster som bil- och cykelpool, stora grönområden med plats för aktiviteter och umgänge.

Här kan du läsa mer om Täby Park och hållbarhet