Äldreboende till Täby Park

Här i Täby Park vill vi skapa trivsel, livskvalité och boende för både unga och gamla. Därför är vi glada för att Skanska, redan till sommaren, sätter spaden i jorden för att bygga ett nytt äldreboende.

Huset kommer att ligga nära den planerade skolan och intill den bevarade och vackra skogen där det finns möjligheter till både motion och rekreation.

Äldreboendet kommer att klara högt ställda hållbarhetskrav och ska certifieras enligt LEED, guldnivå. Huset får en mycket låg energiförbrukning och kommer bland annat utrustas med solceller på taket. Byggnaden kommer att uppföras med endast hållbara byggmaterial och arbetet ska resultera i noll byggavfall till deponi.

Äldreboendet kommer att drivas av Vardaga och de första hyresgästerna planeras kunna flytta in under 2022.