Solenergi laddar elbilar i Täby Park

Täby Park fortsätter att ligga i framkant för att bygga en långsiktigt hållbar stadsdel. Förutom att underlätta och göra det attraktivt att gå och cykla satsar man nu också på delningsekonomi och grön mobilitet.

Täby Park har installerat 12 laddplatser som drivs av solenergi. Förutom eldrivna poolbilar som de som bor i JM eller Skanskas bostads- och hyresrätter kan hyra, finns det fyra platser där allmänheten kan ladda sina elbilar med förnybar el.

- Hållbarhet har hela tiden varit fokus vid utvecklingen av stadsdelen Täby Park och JM och Skanskas bilpooler med elbilar är ytterligare ett steg. Med el från solceller minimeras klimatpåverkan och vi bidrar även till det nationella målet om fossil-oberoende fordon i Sverige 2030, säger Agneta Wannerström, hållbarhetschef för Täby Park.

De solpaneler som ligger på carporttaket beräknas kunna producera nästan 18 000 kWh första året. Det innebär att man totalt kan köra mellan 9 000-12 000 mil på den el som produceras av solcellerna, beroende på hur många och hur stora bilar som laddas. Det motsvarar ungefär 1 000 mil per bil och år. Eller lika mycket som det går åt att värma en villa på 150 kvm under ett år.

Den energi som produceras av Täby Parks elbilstall och som inte används till att ladda bilarna säljs till elnätet. Det gör det möjligt för fler att få del av förnybar energi och på så sätt även minska koldioxidutsläppen.

- Bilpoolerna och solcellerna som ger lokalt producerad el, är en av många lösningar som vi gör i Täby Park för att göra det enkelt att göra rätt och kunna leva mer hållbart. Genom att erbjuda möjligheten att låna en elbil, istället för att äga en egen, bidrar vi till hållbar mobilitet, säger Agneta Wannerström.

På de fyra publika laddplatserna kommer man att kunna ladda bilen under tre timmar, vilket räcker till omkring 15 mil, beroende på hur många bilar som laddas samtidigt.

 

Fakta:

Genom att använda solceller för att producera elen lokalt minskar belastningen på det allmänna elnätet och därmed även risken för att effektbrist ska uppstå i takt med att antalet elbilar ökar. Under den mörka årstiden, när solen inte lyser kommer Täby Park att köpa grön el. Förutom el till laddstationerna kommer även belysningen vid stationstorget att drivas med solenergin från Elbilstallet. Bilarna laddas med 3-fas, typ 2 i laddstationen. Laddkapaciteten är ca 11 kW per timme och bil. Priset för att ladda på de publika platserna är 2 kronor per kWh och 15 kronor per timme. Betalning och laddning sker via appen ”Laddkoll”.